En de winnaar is…… Kindcentrum Oranje Nassau. Wauw Senna Brinkman en Guus Do…

En de winnaar is…… Kindcentrum Oranje Nassau. Wauw Senna Brinkman en Guus Doornhof wat ben ik trots op jullie en jullie klassen.

#jeugdgemeenteraad #dejeugdheeftdetoekomst

[fb_vid id=”photo_id”:”10216563891627851″”][fb_vid id=”10216563891627851″]